Toiminta

Yleistä

STO, Suomen Tuotannonohjausyhdistys r.y., on tuotannon- ja materiaalinohjauksen asiantuntijoiden, kouluttajien, kehittäjien ja johtajien yhdistys. STO:n jäsenet toimivat toiminnanohjauksen eri alueilla kuten Sales & Operations Planning, tuotannon ja toimitusketjun ohjaus, lean-tuotannon periaatteiden soveltaminen ja toimintaprosessien kehittäminen niin tuotanto- kuin palveluyrityksissä sekä näihin liittyvät tietotekniset ratkaisut kuten ERP, MES ja simulointi.

STO on vapaaehtoispohjalla toimiva asiantunteva ja lämminhenkinen järjestö. Yhdistyksen päämäärä on jäsenistön ammatillisen osaamisen tukeminen. Toiminnan perustan muodostavat:

  • Jäsenlehti neljä kertaa vuodessa
  • Jäsenillat, 6-8 kertaa vuodessa
  • Teemaseminaarit, 1-2 kertaa vuodessa
  • Teemaryhmät jäsenistöä kiinnostavista aiheista.

 

Jäsenlehti Stoori

STO julkaisee jäsenlehden neljä kertaa vuodessa. Lisää aiheessa kohdassa Julkaisut.

 

STO:n jäsenillat

STO pyrkii järjestämään 6-8 jäseniltaa vuodessa. Jäsenilloissa useimmiten vieraillaan jäsenistöä kiinnostavissa yrityksissä ja yhteisöissä tutustumassa toiminnaohjauksen ja logistiikan ratkaisuihin. Toisenlaisiakin jäseniltoja on järjestetty, kuten esimerkiksi vierailu rekrytointipalveluita tarjoavaan konsulttitoimistoon. Jos tiedät jäsenistöä kiinnostavan jäseniltakohteen, ota yhteyttä STO:n toimistoon.

 

STO:n seminaarit

STO pyrkii järjestämään kahdesti vuodessa seminaarin ajankohtaisesta jäsenistöä kiinnostavasta aiheesta. Viime vuosien aiheita ovat olleet esim. Sales & Operations Planning, Lean ja ERP aiheiden alueelta. Seminaareihimme osallistuu tyypillisesti 50-100 jäsentämme.

 

Teemaryhmät

STO:n teemaryhmät ovat valitusta aihealueesta kiinnostuneiden jäsenten pienryhmätoimintamuoto.

 

Teemaryhmätoiminnan tavoitteena on luoda avoin ja innovatiivinen keskustelu- ja kehittämisfoorumi ryhmään valittujen jäsenyritysten kesken. Teemaryhmän toiminta muodostuu ennakkotehtävistä/-selvityksistä sekä aikataulutetuista workshopeista, joihin sekä ryhmän jäsenyritykset, että valikoidut ulkopuoliset asiantuntijat tuovat omia kokemuksiaan, havaintojaan ja ideoitaan edelleen sparrattaviksi. Tuotoksena koko jäsenistölle julkaistaan jokaisen teemaryhmän toiminnasta artikkeli STO:n lehteen ryhmän tuottaman ideoinnin ja kokemusten pohjalta. Teemaryhmätoiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä hallitukseemme.

 

Menneet tapahtumat