Toiminta

Yleistä

Suomen Tuotannonohjausyhdistys, STO ry on toiminnan- ja tuotannonohjauksen sekä logistiikan alan verkosto alan nykyisille ja tuleville ammattilaisille. STO:n jäsenet toimivat toiminnanohjauksen eri alueilla kuten: Sales & Operations Planning, tuotannon ja toimitusketjun ohjaus, lean-tuotannon periaatteiden soveltaminen ja toimintaprosessien kehittäminen niin tuotanto- kuin palveluyrityksissä sekä näihin liittyvät tietotekniset ratkaisut kuten ERP, MES ja simulointi.

STO on vapaaehtoispohjalla toimiva asiantunteva ja lämminhenkinen järjestö. Yhdistyksen päämäärä on jäsenistön ammatillisen osaamisen tukeminen. Toiminnan perustan muodostavat:

  • Jäsenlehti neljä kertaa vuodessa
  • Jäsenillat ja teematapaamiset, 6-10 kertaa vuodessa, läsnä tai virtuaalisesti
  • Teemaseminaarit, 1-2 kertaa vuodessa
  • Teemaryhmät jäsenistöä kiinnostavista aiheista.

Jäsenlehti Stoori

STO julkaisee jäsenlehden neljä kertaa vuodessa. Lisää aiheessa kohdassa Julkaisut.

STO:n jäsenillat ja teematapaamiset

STO pyrkii järjestämään 6-10 jäseniltaa tai teematapaamista vuodessa. TIlaisuudet voivat olla läsnätapaamisia tai virtuaalisia. Jäsenilloissa vieraillaan jäsenistöä kiinnostavissa yrityksissä ja yhteisöissä tutustumassa toiminnaohjauksen ja logistiikan ratkaisuihin. Teematapaamisissa keskitytään jäsenistöä kiinnostavaan aiheeseen, usein case-esimerkkien kautta. Jos tiedät jäsenistöä kiinnostavan jäseniltakohteen tai sinulla on aihe teematapaamiseen, ota yhteyttä STO:n toimistoon.

STO:n seminaarit

STO pyrkii järjestämään kerran tai kahdesti vuodessa seminaarin ajankohtaisesta jäsenistöä kiinnostavasta aiheesta. Viime vuosien aiheita ovat olleet esim. Sales & Operations Planning, Lean ja ERP aiheiden alueelta. Seminaareihimme osallistuu tyypillisesti 50-100 jäsentämme.

Teemaryhmät

STO:n teemaryhmät ovat valitusta aihealueesta kiinnostuneiden jäsenten pienryhmätoimintamuoto.

Teemaryhmätoiminnan tavoitteena on luoda avoin ja innovatiivinen keskustelu- ja kehittämisfoorumi ryhmään valittujen jäsenyritysten kesken. Teemaryhmän toiminta muodostuu ennakkotehtävistä/-selvityksistä sekä aikataulutetuista workshopeista, joihin sekä ryhmän jäsenyritykset, että valikoidut ulkopuoliset asiantuntijat tuovat omia kokemuksiaan, havaintojaan ja ideoitaan edelleen sparrattaviksi. Tuotoksena koko jäsenistölle julkaistaan jokaisen teemaryhmän toiminnasta artikkeli STO:n lehteen ryhmän tuottaman ideoinnin ja kokemusten pohjalta. Teemaryhmätoiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä hallitukseemme.

 

Menneet tapahtumat